Hong Kong Modern Non - Ferrous Metal Co. Ltd.

30, Mai Po Lung Road , Yuen Long

Hong Kong

 

Tel: (852)24821551  Fax: (852)24715022

http://www.hkmodern-al.com

E-mail : sales@hkmodern-al.com

Factory :

Songshi Road, Song Town , Nanhai, Foshan City

Guangdong Province, China

 

 

 

* Sales Department

E-mail : sales@hkmodern-al.com

 

* Import & Export Department

E-mail : export@hkmodern-al.com

 

* Technical Department

E-mail : tech@hkmodern-al.com

 

Head Office :
30, Mai Po Lung Road, Yuen Long, N.T. Hong Kong
Sales Department :
e-mail : sales@hkmodern-al.com

© Copyright 2004 HK Modern Non-Ferrous Co., Ltd.